جملات زیبا

جملات خواندنی

تفکیک جنسیتی باید اینطوری باشه: جدا کردن نامردا از مردا، نه دخترا از پسرا ! ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♣♣♣♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اگه نگاهت همیشه به بالایی باشه ، دیگه دلت از این پایینیا نمیگیره…!  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♣♣♣♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اگه کسی گریه میکنه به خاطر این نیست که ضعیفه، به خاطر اینه که واسه یه مدت طولانی قوی بوده …! ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♣♣♣♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ آدمها مثل پازل…