لقمان و پسرش

اگر لقمان امروز می خواست فرزندش را نصیحت کند چه می گفت: پسرم! گروهی، اگر احترامشان کنی تو را نادان می دانند و اگر بی محلیشان کنی از گزندشان در امان نخواهی بود. پس در احترام، اندازه نگهدار. پسرم! دانشگاه کسی را آدم نمی کند. علم را از دانشگاه بیاموز ، ادب را از مادرت.…

جملات زیبا

جملات خواندنی

تفکیک جنسیتی باید اینطوری باشه: جدا کردن نامردا از مردا، نه دخترا از پسرا ! ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♣♣♣♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اگه نگاهت همیشه به بالایی باشه ، دیگه دلت از این پایینیا نمیگیره…!  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♣♣♣♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اگه کسی گریه میکنه به خاطر این نیست که ضعیفه، به خاطر اینه که واسه یه مدت طولانی قوی بوده …! ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♣♣♣♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ آدمها مثل پازل…